Velkommen til Oliver Travel

eplekartOliver Travel er et forsøk på å tilnærme seg “neste generasjons turisme”. Vi mener næringen har mye å hente i kunnskapsturisme som både må være fleksibel og inkluderende.
Ta kontakt med oss på gretha.thuen@olivertravel.no for et tilbud i dag.

Om forfatteren